- Telefon:  Kontakt oss
Forsiden Bjørndalen gårdsbarnehage Avdelinger
Skriv ut siden Skriv ut siden 

Avdelinger

Skriv inn teksten din her...

ASKELADDEN,  ASKEPOTT,  TROLLSLOTTET,  RØDE HYTTA,  HARPEN / TORVSTUA

Barna har 50%, 60%, 80% eller 100% plasser.  På naturavdelingene anbefaler vi 100% plass for alle barna.

Vi har fem typer avdelinger;

Småbarnsavdeling for barn i alder 0-3 år, som er tilrettelagt for de minste barna. Gruppene er på størrelse 8-13 barn, og de har 2-4 voksne. Personalet er fokusert på de minste barnas behov og har god erfaring med førstegangsforeldre.  De minste barna får delta på en rekke aktiviteter på lik linje med de større barna, som feks maling, musikk, årstidsfester etc.,Samtidig er det naturligvis en del ting de er for små til enda, som  feks eventyr og utflukter, og de bør vente til de er 3 år gamle. Avdelingene imellom samarbeider endel, og barna får besøke hverandres avdelinger, slik at de minste blir godt kjent med større barn.

Mellomtrinnet; Dette er barn i alderen 2-3 år, som individuelt kan ha behov for mer utfordringer, men som foreløpig er for små og umoden for en naturavdeling. Disse vil bruke skogen som arena og uteområdet nær dyrene.

Blandet aldersgruppe er for barn i alder 0-6 år, og er tilrettelagt for alle barn og ofte for søsken som vil gå på samme avdeling. Her lærer de minste av de litt større barna og de største får god trening i å yte omsorg for de minste. Noen barn har ikke søsken, og disse får god trening i å bli kjent med både yngre og eldre barn. Barna blir inndelt i grupper etter alder i enkelte alderstilpassede aktiviteter.  Personalet er godt trent i å tilrettelegge for alle alderstrinn og får til et samarbeid mellom barna.

Naturavdeling er for de største barna 3-6 år. Barna er på gruppe på enten 12 eller 18 barn, og de har sluttet med bleie og sover ikke på dagen lenger. Barna er på tur gjerne 2 dager i uka, og de har fast tilholdsted i skogen, hvor de har lavo, utedo og fast leirplass. Barnehagen har også egen båt, for turer rundt øyene utenfor Sætre, hvor de opplever strand- og sjølivet , samt blir kjent med øyene i nærheten. Barna får mye sosial og motorisk trening og har mye fri lek ute i naturen i kuppert terreng. De blir kjent med gårdslivet  med mange husdyr representert og de opplever naturen på nært hold.

Barnehagebussen; Den vil ha plass til opptil 24 barn i alderen 3-6 år. Barna får bli med på tur 4-5 dager pr uke, året igjennom rundt om i Hurum og Røyken. Vi finner 3-4 faste reisemål som vi skiftvis besøker og hvor vi slår leir og går på oppdagelser i naturen. Barna har på refleksvester eller redningsvester og blir vant med grensene ved hvert uteområde. Det er 4-5 voksne som følger barna og bussjåføren er ansatt i barnehagen. Sommerstid vil vi også bruke båten og ta barna med på dagstur ut til øyene utenfor Sætre.

  Webmail |  © 2018 Kontakt oss |  Kontaktinformasjon |  Telefon: 32 79 81 70