- Telefon:  Kontakt oss
Forsiden Bjørndalen gårdsbarnehage Om barnehagen Historikk og visjon
Skriv ut siden Skriv ut siden 

Historikk og visjon

Bjørndalen gårdsbarnehage AS er en privat barnehage som eies av Heidi Stav og Vidar Sørli.  Vi startet som en familiebarnehage i 1991 med 10 barn og 2 ansatte. Gjennom disse tyve årene har vi gradvis utvidet virksomheten til å omfatte 117 barnehageplasser og 30 ansatte. 

Vi driver idealistisk og ønsker å skape en alternativ og annerledes barnehage, hvor barna får mye livsglede og morsomme opplevelser i trygge rammer. Vi ønsker å opprettholde en arbeidsplass, hvor de ansatte trives i spennende, faglige omgivelser . 

Vårt mål er å drive barnehage med kvalitet, hvor foreldrene finner det inspirerende og trygt å levere sine barn. Som utdannet Steiner-pedagog (førskolelærer) ønsker jeg å ta med det enkle og gode med denne pedagogikken inn i vår barnehage, som enhver kan nyte godt av i vår travle tid. Vi driver ingen Steinerbarnehage, men mye av den grunnleggende pedagogikken er den samme som i en annen godkjent Steinerbarnehage i Norge.

Som styrer i barnehagen, med bakgrunn som agronom og spesialpedagog, vet jeg at barn og dyr har helt spesielle og verdifulle bånd. Det er svært viktig at vi lar barn i dag få nære relasjoner til våre husdyr og blir kjent med deres særegne behov. Barnas trening på empati og deres nære forhold til dyrene er en god start til deres sosiale utvikling med andre små og store medmennesker. Dyrene omkring har positiv påvirkning på oss alle, de skaper små gleder og trivsel, og det merkes på kropp og sinn.

Samtidig vil vi ha næringsrike aktiviteter innen maling, musikk, eurytmi og drama, hvor det er eksterne kunstnere som kommer til barnehagen med selvstendige pedagogiske opplegg tilpasset barnas alder og utvikling. Dette pedagogiske tilbudet er helt unikt, og vi er enestående i Norge som driver seriøst en kulturell barnehage. Vi vil ta barna med på kunstneriske og musikkalske opplevelser og la de prøve forskjellig materiell for å gi dem en grunnleggende erfaring innenfor temaet.

Ellers så ønsker vi å få frem det beste i hverandre, hvor vi mener at alle mennesker er likeverdige med forskjellige evner, som trenger egen selvtillit og andres tiltro for å utvikle seg fullverdig i sitt arbeid og bli en harmonisk person og en dyktig medarbeider.  Dette vil påvirke arbeidsmiljøet vårt og styrke barnehagens totale ressurser i personalet.

Vi legger derfor vekt på at barna skal bli sett og føle seg elsket, og de skal lære empati og være snille mot hverandre og respektere ulikheter seg imellom.

 

  Webmail |  © 2018 Kontakt oss |  Kontaktinformasjon |  Telefon: 32 79 81 70